mapa strony   |   kontakt   |

Uprawnienia

Kompetencje Inspektora w toku kontroli :

W toku postępowania kontrolnego inspektor w szczególności może:
 • badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym,
 • dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą,
 • badać przebieg określonych czynności,
 • legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych,
 • żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
 • przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy,
 • zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe,
 • pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań,
 • sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi,
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą.
 • Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
  Podpisał: Mirosława Kiliszek
  Dokument z dnia: 06.07.2009
  Dokument oglądany razy: 5 369
  Opublikował: Mirosława Kiliszek
  Publikacja dnia: 06.07.2009
   
  Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


  bip.gov.pl